Szlifierka kątowa, zasady pracy

Szlifierka kątowa, jej obsługa oraz zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania.

Szlifierka kątowa, popularnie nazywana kątówką jest powszechnym urządzeniem w większości warsztatów. Bez względu na to czy jest ona lekka czy ciężka, bez względu jaką moc posiada należy zawsze pamiętać, że tak jak jest użyteczną maszyną, może stać się również bardzo niebezpieczna. Z tego powodu należy pamiętać o konkretnych czynnościach zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu pracy z urządzeniem.

Przed rozpoczęciem pracy

Szlifierka kątowa i jej elementy

                Na początku, przed przystąpieniem do pracy konieczne jest sprawdzenie naszego urządzenia, czy nie ma na nim żadnych widocznych uszkodzeń, ewentualnie czy między tarczą o obudową nie zablokowały się jakieś obiekty, mogące doprowadzić do zniszczenia sprzętu. Sprawdzenie takie powinno się wykonywać bez względu na stan przeglądów urządzeń. Jest to czynność nie zajmująca często nawet minuty, a pozwalająca nieraz na uchronienie się przed zranieniami. Przy okazji warto się upewnić czy przycisk zasilający jest ustawiony w pozycji „WYŁĄCZ” (lub 0, zależy od producenta). Kolejną rzeczą, którą bezwzględnie należy sprawdzić, jest stan układu zasilającego naszą szlifierkę. Rozumiemy przez to upewnienie się, że przewód zasilający jest ciągły, a gniazdo zasilające bądź przedłużacz nie są zawilgocone. Nie warto ryzykować porażenia prądem elektrycznym.

                Po dokonaniu kontroli oględzin urządzenia i układu zasilania należy zamocować osłony tarczy szlifierskiej, rękojeść i, jeśli są, uchwyty pomocnicze samą tarczę. Każdy element powinien być czysty, a tarcza i przytrzymujący ją pierścień muszą być bardzo mocno dociśnięte. Niedostateczny docisk może spowodować obluzowanie się tarczy, co może doprowadzić do niezwykle niebezpiecznych sytuacji. Polecamy artykuł, w którym poruszyliśmy kwestię odpowiedniego doboru tarczy szlifierskiej.

Szlifierka kątowa potrzebuje akcesoriów, w zależności od rodzaju pracy

Szlifierka kątowa potrzebuje akcesoriów, w zależności od rodzaju pracy

Stanowisko pracy i ochrona indywidualna

                Przygotowanie do pracy ze szlifierką obejmuje również odpowiednie przygotowanie stanowiska. Ryzykowna jest obróbka luźnych elementów, dla pewności zawsze warto zamocować obrabiane obiekty, czy to za pomocą zacisków czy też za pomocą imadła. Na stanowisku ważne jest również upewnienie się czy pracować będziemy w wygodnej pozycji, jeżeli jest to możliwe. Do tego należy zwrócić uwagę czy przewód zasilający będzie wisiał napięty, czy też leżał luźno na ziemi. Jeżeli dochodzi do sytuacji, że przewód jest napięty, należy dokupić przedłużacz, tak by uniemożliwić szlifierce odłączenie się od zasilania przy gwałtowniejszym ruchu, bądź potknięcie się o przewód.

                Na koniec przygotowań do pracy należy sprawdzić stan ochrony indywidualnej. Praca ze szlifierką kątową jest pracą z głośnym urządzeniem, stąd powinniśmy używać wygłuszających słuchawek. Do tego konieczne jest zastosowanie również odpowiednich rękawic, tak aby nie dopuścić do zranienia dłoni odpryskami materiałów obrabianych (osłona powinna je wyłapywać… jednak nie warto ryzykować) oraz okularów ochronnych, w celu ochrony oczu przed odpryskami.

Warto dbać o odpowiednią ochronę w trakcie pracy

Warto dbać o odpowiednią ochronę w trakcie pracy

W trakcie pracy

                Gdy nasza szlifierka kątowa, miejsce pracy i my sami jesteśmy przygotowani, możemy zacząć używać naszego urządzenia. Szlifierkę powinniśmy zawsze trzymać oburącz, tak aby w pełni kontrolować jej zachowanie oraz zmniejszyć szansę omsknięcia się maszyny i zniszczenia materiału obrabianego bądź ucięcia naszych palców. Oprócz tego powinniśmy pamiętać by używać jej pod kątem 15- 30 stopni, gdyż pomaga to w utrzymaniu stabilnego chwytu urządzenia i kontroli jego działania.

                Obrabiając jakikolwiek materiał powinniśmy zawsze dostosowywać siłę docisku do rodzaju pracy. Zbyt duży docisk może spowodować zbytnie zagłębienie się tarczy w materiale a zbyt mały może sprawić, że szlifierka zacznie „jeździć” po materiale i powodować uszkodzenia jego powierzchni. W trakcie obróbki powinniśmy również pamiętać by na początku pracy przesuwać szlifierkę tylko w jednym kierunku po materiale. Spowoduje to powstanie płytkiego i równego wgłębienia, które w późniejszej części pracy posłuży nam za prowadnicę tarczy. Po wykonaniu tego nacięcia można spokojnie przesuwać tarczę w obu kierunkach.

Szlifierki

                Dość istotną, a jednak nierzadko pomijaną kwestią, jest unikanie wszelkich rozpraszaczy w trakcie pracy z kątówką. Gdy używamy szlifierki kątowej powinniśmy zadbać by nikt i nic nam nie przeszkadzało, czy to koledzy czy irytujące radyjko czy też inne źródło zakłóceń w naszej pracy. Z kolegami zdążymy porozmawiać, radia posłuchać a nikogo nie powinno dziwić, że wolimy zachować komplet naszych palców.

                Gdy zaczynamy czuć zmęczenie, bądź czujemy, że szlifierka robi się gorąca powinniśmy zrobić kilka minut przerwy tak by móc w pełni skupić się na pracy, oraz by ostudzić urządzenie. Przegrzewanie się elektronarzędzi może prowadzić do ich szybkiego zużycia i w konsekwencji uszkodzenia.

Po zakończeniu pracy

                Nawet gdy zakończyliśmy obróbkę materiału i wyłączyliśmy urządzenie nasza praca się nie kończy. Szlifierka kątowa powinna zostać odłączona od zasilania, tak aby nie było możliwe przypadkowe załączenie jej przez postronną osobę. Jeżeli dysponujemy futerałem na kątówkę, warto na koniec dnia ją do niego schować, by uniknąć nadmiernego zakurzenia maszyny.

                Stosowanie się do zasad BHP jest ważne. Zarówno przy pracy ze szlifierką kątową jak i przy każdej innej pracy. Jednak nawet najlepsze zasady nie pomogą, jeśli na równi z nimi nie będziemy kierować się zdrowym rozsądkiem.

 

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.